تبلیغات
 پخش اوراق تبلیغاتی مرتضوی - تعرفه تبلیغ در وبلاگ
جدیدترین مطالب

تعرفه تبلیغ در وبلاگ( پخش اوراق تبلیغاتی مرتضوی)
تبلیغ بدون عکس
(فقط متن)
به ازای هریک هفته تبلیغ بدون عکس
مبلغ:5000تومان

تبلیغ با عکس (متن +عکس)
به ازای هریک هفته تبلیغ با عکس
مبلغ: 10000تومان

  • paper | تیم بلاگ | زیبا مد