تبلیغات
 پخش اوراق تبلیغاتی مرتضوی - تعرفه پخش اوراق تبلیغاتی
جدیدترین مطالب


              نرخ پخش اوراق تبلیغاتی (مرتضوی)       

  تراکت(1000تراکت)

1-منازل : 35000 تومان

2-مغازه ها- 40000تومان
3-مغازه و منازل- 35000 تومان
4-پخش بین مردم :(ساعتی 8500تومان)

5-داخل اتومبیل:35000 تومان

6-مجتمع های تجاری و اداری:35000تومان

کاتولوگ(1000کاتولوگ)

1-منازل: 35000 تومان

2-مغازه ها:45000تومان

3-منازل و مغازه ها40000تومان

4-پخش بین مردم:(ساعتی 8500تومان)

5-داخل اتومبیل:35000تومان

6-مجتمع های تجاری و اداری:35000تومان

کارت ویزیت(1000کارت ویزیت)

1-منازل : 30000تومان

2-مغازه ها:35000 تومان

3-منازل و مغازه ها:30000تومان

4-پخش بین مردم:(ساعتی 10000تومان)

5-داخل اتومبیل:30000تومان

6-مجتمع های تجاری و اداری:30000تومان

پوستر

به ازای هر 1000پوستر

60000تومان=A4

70000تومان=A3

80000تومان=A6

بروشور(1000بروشور)

1-منازل:35000تومان

2-مغازه ها:40000تومان

3-منازل و مغازه ها:35000تومان

4-پخش بین مردم :(ساعتی 8000تومان)

5-داخل اتومبیل:30000تومان

6-مجتمع های تجاری و اداری:30000تومان

مجله(1000عدد)

1-منازل:35000 تومان

2-مغازه ها:40000 تومان

3-منازل و مغازه ها:35000تومان

4-پخش بین مردم:(ساعتی 10000تومان)

5-مجتمع های تجاری واداری:30000تومان


ماهنامه(1000عدد)

1-منازل:30000تومان

2-مغازه ها:35000تومان

3-منازل و مغازه ها:30000تومان

4-پخش بین مردم:(ساعتی 10000تومان)

5-مجتمع های تجاری و اداری:25000تومان


هدایای تبلیغاتی رایگان

قیمت : توافقی

  • paper | تیم بلاگ | زیبا مد